Zasady prawidłowego żywienia

Zasady prawidłowego żywienia najtrafniej opisuje Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowana przez Instutut Żywności i Żywienia (w skrócie IŻŻ).

 piramida

Czym jest Piramida Zdrowego Żywienia?

 

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej opracowana przez Instytyt Żywności i Żywienia pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza jest najprostszym, ogólnym przedstawieniem kompleksowej idei żywienia, której realizacja daje szansę na zdrowe, długie życie oraz zachowanie sprawności intelektualnej i fizycznych do późnych lat.

 

Do kogo kierowna jest Piramida Zdrowego Żywienia?

 

Piramida kierowana jest do osób zdrowych w celu zachowania dobrego stanu zdrowia. Należy pamiętać, że w przypadku współistnienia chorób cywilizacyjnych takich jak (otyłość, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, osteoporoza) konieczna może być modyfikacja ogólnych zaleceń w porozumieniu z lekarzem i dietetykiem. Jednkaże w wielu przypadkach ww. chorób stosowanie się do przedstawionych w piramidzie zasad może zahamować rozwój tych chorób w ich pierwszej fazie.

 

Jak czytać Piramidę Zdrowego Żywienia?

 

Piramida to graficzny opis odpowiednich proporcji różnych, niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów spożywczych. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy.

 

IŻŻ opracowało również 10 Zasad Zdrowego Żywienia opisujące i uzupełniające Piramidę:

zasady1

Opracowano również Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności fizycznej skierowaną specjalnie do dzieci i młodzieży wraz z 10 Zasadami Zdrowego Żywienia:

piramida dzieci

zasady dzieci2

Wiedza o żywności i żywieniu oraz ich wpływie na zdrowie człowieka jest ogromna i podlega stałej ewolucji i zmianom. Dlatego również Piramida co pewien czas podlega pewnym modyfikacjom. Aktualna Piramida jest zgodna z zaleceniami WHO, zawiera w sobie ideę „Mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika".

Warzywa i owoce powinny być podstawą naszego żywienia. Dostarczają bowiem wielu bardzo cennych składników (mineralnych, witamin, polifenoli) oraz w istotny sposób zmniejszają zachorowalność i umieralność na choroby cywilizacyjne tj. choroby układu krążenia, cukrzycę i nowotwory a także wydłużają długość życia człowieka. Z tych powodów to właśnie warzywa i owoce w Piramidzie Zdrowego Żywienia 2016 znalazły się u jej podstawy.

Drugą ważną zmianą jest umieszczenie w Piramidzie ziół, które nie tylko poprawiają smak potraw, dostarczając jednocześnie wielu prozdrowotnych składników (głównie przeciwutleniaczy hamujących procesy starzenia i działających przeciwnowotworowo) lecz także mogą pomóc w redukcji spożycia soli. Można nimi zastąpić sól kuchenną, która jest uznawana za „cichego zabójcę” i w dużej mierze odpowiada za zawały serca i udary.

Poza żywieniem bardzo ważna dla naszego zdrowia jest codzienna aktywność fizyczna - co najmniej 30–45 minut dziennie. W połączeniu z dobrze zbilansowanym żywieniem pozwala zapobiec rozwojowi nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Pamiętać należy, że osoby z rozpoznanymi już chorobami (m.in. udar, zawał, osteoporoza, cukrzyca typu 2) wymagają indywidualnych zaleceń żywieniowych.

 

 

 

Opracowano na podstawie broszury dot. Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej IŻŻ - http://www.izz.waw.pl/