Lista rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych Województwa Podlaskiego

Lp.NAZWISKOIMIONANR
UPRAWNIENIA
MIEJSCOWOŚĆKOD
POCZTOWY
TELEFON
1 GUDEL STANISŁAW 34-N/93 SUWAŁKI 16-400 (87) 567 47 43
2 KLIMOWICZ LESZEK 131-BPiO/96 BIAŁYSTOK 15-771 (85) 653 21 44
608 342 544
3 KOŁAKOWSKI HENRYK 188-BPiO/03 ŁOMŻA 18-400 (86) 216 35 78
4 KOZŁOWSKI ZDZISŁAW 12-N/93 BIAŁYSTOK 15-464 (85) 653 72 97
5 NIKITIN MARTA MAŁGORZATA 53-BPiO/94 BIAŁYSTOK 15-667 (85) 661 00 98