Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

mgr Jadwiga Hackiewicz

Siemiatycze, ul. Kilińskiego 32,
pokój nr 1

tel./fax (85) 655-22-11