Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

 

   Olimpiada powstała w celu poszerzenia wiedzy młodych ludzi w temacie zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową (w tym zakażeniom wirusem HIV). Poprzez konkurs dąży się również do kształtowania pozytywnych postaw wobec osób dotkniętych wirusem HIV i chorobą AIDS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu siemiatyckiego, do udziału w Wojewódzkiej  Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

HIV AIDS

Olimpiada organizowana jest na kilku szczeblach:

I. Szkolny

II. Powiatowy

III. Wojewódzki

 

Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu:

 1. Pochodzenia, budowy i biologii wirusa HIV.
 2. Patogenezy zakażeń HIV.
 3. Dróg szerzenia się zakażeń HIV, czynników i okoliczności sprzyjających zakażeniu.
 4. Chorób przenoszonych drogą płciową.
 5. Objawów klinicznych, przebiegu zakażeń HIV i AIDS.
 6. Zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
 7. Praw człowieka w kontekście HIV/AIDS.
 8. Psychospołecznych problemów zakażonych HIV i chorych na AIDS.
 9. Testowania w kierunku HIV.
 10. Opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.
 11. Organizacji i instytucji zajmujących się problematyką HIV i AIDS w Polsce oraz na terenie województwa podlaskiego.
 12. Ogólnopolskich kampanii społecznych podejmowanych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

 

Więcej informacji:

https://www.wsse.bialystok.pl/index.php/wojewodzka-olimpiada-wiedzy-o-hiv-aids-2019/