Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

czerwona wstazeczkaHIV czyli wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności (ang. Human lmmunodeficiency Virus) namnaża się i sieje spustoszenie w układzie odpornościowym zakażonej osoby, co w konsekwencji prowadzi do zaprzestania chronienia organizmu przed chorobami. Moment zarażenia wirusem HIV łatwo przegapić, ponieważ zakażenie nie daje charakterystycznych objawów. Jedynym sposobem wykrycia jest wykonanie testu diagnostycznego.

Wirus HIV i wywoływana przez niego choroba AIDS są problemami epidemiologicznymi o ogromnej skali. Wg danych Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS) na świecie jest blisko 37 mln osób zakażonych wirusem HIV (dane na 2016r.). NA terenie naszego kraju sytuacja wygląda równie niepokojąco. Na podstawie danych z PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, można zaobserwować stały wzrost liczby osób zarażonych wirusem. Szacunkowo liczby te oscylują w granicach 35 tys. osób, a ponad połowa z nich nie wie o swoim zakażeniu.

 

Zapobieganie

Systematyczna profilaktyka i edukacja zdrowotna są najskuteczniejszymi sposobami zapobiegania zarażeniom HIV. Informacje skierowane do ogółu społeczeństwa powinny ostrzegać przed czynnikami ryzyka, drogami zakażenia oraz powinny wskazać możliwe drogi leczenia. Brak odpowiedniej edukacji oraz bagatelizowanie ryzyka zarażenia są przyczyną wysokiego odsetka osób zakażonych. Koniecznością staje się nieprzerwane prowadzenie działań promocyjnych dotyczących wykonywania testów oraz objęcie opieką medyczną osób chorych.

 

Założenia programu

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021 reguluje politykę państwa w zakresie HIV i AIDS. Określa on strategię działania dotyczącą zarówno metodom zapobiegania zakażeniom HIV, jak i również opiekę nad osobami dotkniętymi wirusem i chorobą. Harmonogram programu, którego koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS, wytycza drogę działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Każdego roku pracownicy Promocji Zdrowia wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych są włączani w jego realizację.

 

Pomoc

W przypadku pytań, wątpliwości oraz obaw związanych z zakażeniem HIV i z AIDS można skorzystać z poradni internetowej HIV/AIDS na stronie: www.aids.gov.pl lub z telefonu zaufania (HIV/AIDS)- 22 692 82 26 / 801 888 448.

 

Przydatne linki: