KIK/68 - Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (Szwajcarsko-Polski Program współpracy)

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, (Fundusz Szwajcarski), jest bezzwrotną formą pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce. Celem Funduszu Szwajcarskiego jest pomniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE, oraz różnic między ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym na terytorium państwa Polskiego. Program ten rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., a 14 czerwca 2017 r., po dziesięcioletnim okresie wdrażania, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy został zamknięty.

 

Dzięki programowi wsparcie otrzymane zostało przez poniższe obszary:

  • rozwój regionalny i ochrona granic,
  • środowisko i infrastruktura,
  • sektor prywatny,
  • nauka,
  • zdrowie i pomoc społeczna,
  • społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska;

W ramach funduszu dofinansowano 58 dużych projektów i ponad 1700 mniejszych. Ponad 43% środków finansowych przeznaczono dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dzięki szwajcarskiemu wsparciu, przeprowadzono działania edukacyjne i prozdrowotne. Ogólnopolskie programy profilaktyczne uzyskały dofinansowanie, dzięki temu uskuteczniona została profilaktyka nadwagi i otyłości oraz chorób przewlekłych, poprawa zdrowia jamy ustnej, zapobieganie zakażeniom wirusa HCV, jak i również przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu tytoniu i środków psychoaktywnych. Działania oświatowo-zdrowotne objęły 1,6 mln osób.

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – KIK68 realizowany jest program ARS – czyli jak dbać o miłość?

Więcej informacji: