ARS - czyli jak dbać o miłość

ARS - czyli jak dbać o miłośćProgram ten utworzono w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy, w nawiązaniu do „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – KIK68. Dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Edukuje w zakresie ograniczenia zażywania substancji psychoaktywnych.

Dojrzały i zdrowy styl życia jest podstawą w dbaniu o miłość. Jest również prawdziwą sztuką (łac. arssztuka), którą warto pielęgnować. Głównym celem programu jest edukowanie młodzieży odnośnie ryzyka utraty własnego zdrowia i życia jak i również odpowiedzialności za życie potomstwa.

 

Program złożony jest z 3 scenariuszy:

  • ARS vivendi – sztuka życia (wpływ substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie),
  • ARS amandi – sztuka kochania (wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój miłości między ludźmi),
  • ARS generandi – sztuka rodzenia (analiza działania substancji psychoaktywnych na zdrowie prokreacyjne).

Zasadnicza teza programu głosi, że „dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach”, co oznacza troskę o nie w zakresie możliwym dla każdego, rezygnację z autodestrukcyjnych zachowań, na koszt konstruktywnego stylu życia.

Polska jest krajem wysoko ceniącym wartości rodzinne, czego potwierdzeniem są badania socjologiczne. Program ARS w pełni wpasowuje się w dominujące treści polskiej kultury, które są respektowane nawet wśród młodego pokolenia. Z racji określonej grupy wiekowej, do której dedykowany jest program, warto podkreślić sprawy niepokojące w zachowaniu młodych. Według systematycznie prowadzonych badań na temat stylu życia młodzieży w Polsce, można zauważyć pewne tendencje zachowań ryzykownych wśród młodych osób, do których należą (w kolejności od najczęstszych): spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków (dominuje marihuana) i środków zastępczych (tzw. dopalaczy)). Z racji tego, program zajmuje się tymi trzema obszarami, zgodnie z rozpoznaną przez epidemiologię hierarchią ważności tych zachowań.

 

Więcej informacji:

Pliki do pobrania: