Czyste powietrze wokół nas

Program ten ma na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich papierosy. Jest pierwszym i bardzo ważnym ogniwem w edukacji na temat profilaktyki tytoniu wśród dzieci. Działania realizowane w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych już od najmłodszych lat. Program edukacji tytoniowej dedykowany jest dzieciom w wieku przedszkolnym (5-6 lat) oraz ich rodzicom i opiekunom. Jego realizację rozpoczęto w 2008 roku. Program jest nadal kontynuowany w środowisku lokalnym. Chętne szkoły realizują go w ramach szkolnego programu profilaktycznego.

Wyniki badań ukazują wpływ palenia tytoniu przez rodziców, na prawdopodobieństwo palenia wśród dzieci. Szczególny wpływ na inicjację palenia u dzieci ma fakt palenia tytoniu przez matkę. Podobnie do środowiska rodzinnego, postawę wobec używania tytoniu kształtuje środowisko szkolne. Dlatego kładzie się szczególny nacisk na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży, aby przeciwdziałać epidemii chorób odtytoniowych. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, również ze względu na niekorzystne zjawisko biernego palenia.

 

Założenia programu:

  1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
  2. Program adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do ich rodziców i opiekunów.
  3. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
  4. Program o charakterze profilaktycznym.

Cele główne:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach, lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.

Więcej informacji:

Pliki do pobrania: