Nie pal przy mnie proszę

Program o charakterze profilaktycznym. Głównym jego celem jest wykształcenie wśród dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do jakich m. in. należy palenie papierosów w ich obecności. Program ten jest kontynuacją programu „Czyste powietrze wokół nas”. Dedykowany jest uczniom klas I-III szkoły podstawowej. Założenia programu proponują przeprowadzenie 5 zajęć warsztatowych metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci:

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie proszę!

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) co 6 sekund umiera ktoś z powodu palenia tytoniu, bądź wskutek narażenia na bierne palenie. Z tego względu istnieje potrzeba ciągłej edukacji w zakresie profilaktyki nikotynowej. Program „Nie pal przy mnie proszę” ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia. Kształtuje wśród dzieci świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie. Przypomina o szkodliwości palenia tytoniu oraz uwrażliwia na szkodliwość dymu papierosowego związanego z biernym paleniem.

 

Więcej informacji:

Pliki do pobrania: