Bieg po zdrowie

 

W roku szkolnym 2019/2020 rusza IV edycja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie”.

Do celów głównych programu należy zapobieganie i opóźnienie inicjacji palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży, oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w temacie zdrowia. Program adresowany jest do uczniów IV klas szkół podstawowych i ich rodziców. Wiek odbiorców został dobrany na podstawie badań. Wg HBSC (2010r.) pierwsze próby palenia papierosów zaczynają się już w wieku 11 lat i poniżej. Spośród dzieci i młodzieży w przedziale 11-15 lat, prawie połowa ma już za sobą inicjację dotyczącą wyrobów tytoniowych (44%). Dlatego autorzy kierują ten program do dzieci klas IV szkół podstawowych, które za chwilę osiągną wiek pierwszych prób eksperymentowania z używkami.

Zajęcia w ramach programu przeprowadzane są metodami aktywizującymi. Tłem lekcji profilaktycznych są bohaterowie – dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej – Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia odnoszą się do poruszanych w trakcie zajęć tematów. W trakcie realizacji programu wykorzystuje się obserwację bezpośredniego otoczenia, której dokonują uczestnicy. Podstawą zajęć jest stymulowanie aktywności i kreatywności. Aktywny udział uczestników sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w codziennym życiu.

Program uzyskał pozytywną opinię w oczach uczestników i koordynatorów, którzy deklarowali chęć jego kontynuacji w kolejnych latach. Edycję pilotażową przeprowadzono w roku szkolnym 2015/2016, do której przystąpiło 6 wybranych województw w Polsce (woj. podlaskie nie brało udziału w tej edycji). W kolejnym roku szkolnym – 2016/2017 - ruszyła I edycja programu, w której objął on swym zasięgiem wszystkie województwa (po 20% szkół z każdego powiatu – w tym 3 szkoły z powiatu siemiatyckiego). W ubiegłym roku szkolnym, program realizowano w 8 szkołach powiatu siemiatyckiego.

Na kanale Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, gdzie znajdziemy więcej informacji na temat założeń programu, wskazówek dotyczących umiejętności wychowawczych oraz kształtowania postaw u dzieci:

 

Schemat zajęć programowych:

bpz schemat

 

Program objęty jest patronatem honorowym:

 

Więcej informacji:

 

Pliki do pobrania: