Światowy dzień bez tytoniu

Od 1988r. co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu skupienia uwagi ludzi na zdrowotny, społeczny i ekonomiczny aspekt palenia tytoniu. WHO wzywa państwa do priorytetowego działania w zakresie zmniejszania używania tytoniu, w ramach Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Palenie papierosów jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych nałogów. Ponad 7 mln. osób rocznie na świecie umiera z powodu palenia tytoniu. Bez podjęcia intensywnych działań, liczba ta może dobić do ponad 8 milionów jeszcze do roku 2030. Przewiduje się, że ograniczenie używania tytoniu będzie jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia liczby zgonów z powodów chorób niezakaźnych do 2030r. nawet o jedną trzecią.

Używanie tytoniu ma również bardzo niekorzystny wpływ ekonomiczny na gospodarkę, ponieważ generuje problemy zdrowotne, co przyczynia się do zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej i zmniejszenia produktywności.

 

Więcej informacji:

Pliki do pobrania: