Znajdź właściwe rozwiązanie

Trzecim ogniwem w programach profilaktyki tytoniowej i kontynuacją programów „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę” jest program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz do uczniów gimnazjum. Właśnie wśród dzieci w tym wieku gwałtownie wzrasta odsetek próbujących zapalić pierwszego papierosa. Początkowo młodzi ludzie palą okazjonalnie, później czynią to w regularnych odstępach czasu, co jest prostą drogą do pełnego uzależnienia od nikotyny. Dzieci w tym przedziale wiekowym obciążone są wieloma psychospołecznymi czynnikami ryzyka palenia tytoniu (m. in.: problemy wieku dojrzewania, zachowanie grup rówieśniczych, czynniki środowiskowe), stąd konieczność interwencji w kierunku uchronienia przed inicjacją palenia.

 

znajdz wlasciwe rozwiazanie grafika

 

PRZEBIEG PROCESU UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD NIKOTYNY

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej. Program edukuje na temat wpływu szkodliwości nikotyny na zdrowie. Uzmysławia dzieciom, że nikotyna występująca pod każdą postacią jest narkotykiem, oraz że większość społeczeństwa nie pali (wg danych WHO aż 78% światowej populacji). Zwraca uwagę, że palenie tytoniu wywołuje przejściowe i długofalowe skutki fizjologiczne, zdrowotne i estetyczne. Przekonuje, że zaprzestanie palenia przynosi natychmiastowe korzyści oraz rzutuje na poprawę stanu zdrowia w przyszłości. Zwraca uwagę na zachowania asertywne. Uczniowie uczą się tych rzeczy podczas 5 zajęć warsztatowych:

  1. Poznajmy się bliżej – integracja grupy.
  2. Laboratorium ciała – wpływ zdrowego stylu życia na zdrowie.
  3. Naucz się mówić nie – lekcja asertywności.
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie – radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  5. Uwierz w siebie – umocnienie poczucia własnej wartości.

Więcej informacji:

Pliki do pobrania: